తాతినేని సత్య  భీమిలి కబడ్డీ జట్టు

నందిని రెడ్డి  అలా మొదలైంది 

అంజనా ఆలీ ఖాన్  సెగ 

ఎస్ .గోకుల్ కృష్ణ  ఆహా కళ్యాణం 

నాగ్ అశ్విన్  ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం 

శివ నిర్వాణ  నిన్ను కోరి 

శ్రీకాంత్ ఓదెల  దసరా 

శౌర్యువ్  నాని30