1

బార్బ‌డోస్‌

భూటాన్‌

ఫిజీ

జ‌మైకా

కజికిస్తాన్‌

మారిష‌స్‌

నేపాల్‌

ట్రినిడాడ్ అండ్ టొబాగో