అమెరికా హ‌లా రాంచ్‌

బిల్‌గేట్స్ గ్జ‌నాదు 

మైస‌న్ డి ఎల్ అమిటీ

విక్టోరియా హౌస్‌

సెవెన్ ది పినాకిల్ హౌస్‌

విల్లా లియోఫోల్డా