శిల్పా శెట్టి  సాహస వీరుడు సాగర కన్య

సుస్మితా సేన్  రాక్షసుడు

సయామీ ఖేర్  రేయ్

బిపాసా బసు  టక్కరి దొంగ

ప్రియాంక చోప్రా  తుపాకీ

ట్వింకిల్ ఖన్నా  శ్రీను

సారా జైన్ ఖాన్  పంజా

అమ్రితా రావు  అతిథి

శ్రద్దా కపూర్  సాహో

అనన్య పాండే  లైగర్