ఫ‌స్ట్ వ‌ర‌ల్డ్ హోట‌ల్‌, మ‌లేషియా

ద వెనెటియాన్ రిసార్ట్‌,  లాస్ వేగాస్‌

ద లండ‌నీయ‌ర్ మ‌కావొ, లండ‌న్‌

ఇజ్మైలోవో హోటల్, మాస్కో

అంబాసిడర్ సిటీ జోమ్టియన్, పట్టాయా

అబ్‌రాజ్ అల్‌బెయిట్, మ‌క్కా