జ‌న్స్కార్‌, ల‌ఢఖ్‌

స్వ‌ర్గ‌రోహిణి, ఉత్త‌రాఖండ్‌

నాథంగ్ వ్యాలి, సిక్కిం

ఫ్ల‌వ‌ర్ వ్యాలీ, ఉత్త‌రాఖండ్‌

అండ‌మాన్ నికోబార్ దీవులు 

అగుంబే, క‌ర్ణాట‌క‌