అనంత‌గిరి హిల్స్‌, తెలంగాణ‌

అర‌కు, ఏపీ

అతిర‌ప‌ల్లి, కేర‌ళ‌

కూర్గ్‌, క‌ర్ణాట‌క‌

కోట‌గిరి, త‌మిళ‌నాడు

మున్నార్‌, కేర‌ళ‌

ఊటీ, త‌మిళ‌నాడు

పొమ్ముడి, కేర‌ళ‌