ప్రపంచంలో చాలా పర్యాటక ప్రదేశాలు చాలా ఉన్నాయి

అందులో బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ దేశాలు ఏంటో చూద్దాం

విమాన టికెట్స్ తో సహా  బడ్జెట్ లో వచ్చే పర్యాటక దేశాలు ఇవే

జార్జియా  రూ. 40, 000

కంబోడియా  రూ. 42,000

వియాత్నం  రూ. 20,000

మలేషియా  రూ.22,000

థాయ్ ల్యాండ్  రూ.22,000