క‌ల్ప‌, హిమాచ‌ల్ ప్ర‌దేశ్

మ‌నా, ఉత్త‌రాఖండ్‌

జీరో గ్రామం, అరుణాచ‌ల్ ప్ర‌దేశ్‌

వ‌రంగ, క‌ర్ణాట‌క‌

ఖీమ్‌స‌ర్ గ్రామం, రాజ‌స్తాన్‌

బిర్ విలేజ్‌, హిమాచ‌ల్ ప్ర‌దేశ్‌

ల‌మ‌యూరు, ల‌ఢఖ్‌

జులుక్ గ్రామం, సిక్కిం