సమాన వేతనం పొందే హక్కు

ఉచిత న్యాయ సహాయం హ‌క్కు

ప్రసూతి ప్రయోజనాల హ‌క్కు

పేరు , గుర్తింపు గోప్యత హ‌క్కు

రాత్రిపూట అరెస్ట్ వ్య‌తిరేక హ‌క్కు