జైరా వసీం  దంగల్ హీరోయిన్

సన ఖాన్  మిస్టర్ నూకయ్య హీరోయిన్

సోఫియా హయత్  బిగ్ బాస్ (హిందీ)

అను అగర్వాల్  ఆషీకీ హీరోయిన్

బార్క మదన్  కిలాడీయోన్ కా కిలాడీ హీరోయిన్

సహర్ అఫ్సా  భోజ్ పూరి హీరోయిన్