పవన్ కళ్యాణ్

ఇలియానా 

మృణాల్ ఠాకూర్ 

దీపికా పదుకొనే 

కోన వెంకట్ 

అబ్బాస్ 

నాగబాబు