పసివాడి ప్రాణం  పూవిను పుతియ పూంతేన్నాల్ (మలయాళం )

విజేత  సాహెబ్ (హిందీ)

ఖైదీ నంబర్ 786 అమ్మన్ కోవిల్ కిజకలే(తమిళ్)

ఘరానా మొగుడు  అనురాగ అరితలు(కన్నడ)

హిట్లర్  హిట్లర్ (మలయాళం)

స్నేహం కోసం  నట్పుక్కగా(తమిళ్)

ఠాగూర్  రమణ (తమిళ్ )

శంకర్ దాదా mbbs  మున్నాభాయ్ mbbs (హిందీ)

శంకర్ దాదా జిందాబాద్  లగేరహో మున్నాభాయ్ (హిందీ)

ఖైదీ నంబర్ 150 కత్తి (తమిళ్ )

గాడ్ ఫాదర్  లూసిఫర్(మలయాళం)